Wonen

 
Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering, zorgt ervoor dat wat zich in uw woning bevindt, verzekerd is tegen een groot aantal gevaren, zoals o.a. brand, waterschade of inbraak.

Welke vormen inboedelverzekeringen zijn er?

Extra uitgebreid:
Door deze variant worden alle meest voorkomende ongevallen verzekerd.

All Risks:
Door deze variant worden dezelfde zaken verzekerd als bij de Extra uitgebreide variant, alleen valt hieronder ook de schade als gevolg van "Van buitenkomende onheilen". Een voorbeeld hiervan is een schilderij dat loskomt van de muur en schade veroorzaakt aan een massief houten vloer (het schilderij is dan het "van buitenkomende onheil" op de inboedel) Verder worden de schade's veroorzaakt door eigen gebrek ook vergoed.

Inboedelwaarde berekenen

U kunt uw inboedelwaarde berekenen door middel van de inboedelwaardemeter.

Door de inboedelwaarde te verzekeren die uit deze waardemeter komt heeft u de garantie tegen onderverzekering. Wanneer uw inboedel dan later toch meer waard blijkt te zijn, betaalt de verzekeraar u toch de gehele waarde uit.

Ook kunt u de inboedelwaarde aanpassen als u dat wilt, als deze naar uw mening bijvoorbeeld te hoog is. U betaalt namelijk meer premie als uw inboedelwaarde hoger is, dus teveel verzekeren is niet slim.

Verlagen is hiermee dus verstandig als u denkt dat uw inboedel echt minder waard is dan dat er uit de waardemeter komt. Wel vervalt hiermee uw garantie tegen onderverzekering.

Het verhogen van de inboedelwaarde is niet nodig, aangezien u door de garantie tegen onderverzekering ervoor bent verzekerd dat uw inboedel hoger is dan dat uit de waardemeter komt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.