Financial Planning

 

Wat houdt Financial Planning nu eigenlijk in?
Financial Planning is ten eerste het in kaart brengen van uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenssituatie. Uw financiële blauwdruk. Vervolgens het analyseren van de risico's die uw inkomen en vermogen kunnen aantasten. Deze scan mondt uit in een totaal overzicht van aanbevelingen. Hierin wordt aangegeven hoe eventuele risico's kunnen worden afgedekt en hoe doelen kunnen worden bereikt. Uw inkomens- en vermogenspositie wordt in deze scan in verband met elkaar bezien en optimaal op elkaar afgestemd.

Waarom Financial Planning?
Wetgeving verandert voortdurend. Of het nu gaat om oudedagsvoorzieningen, erfrecht, studiefinanciering of fiscale aspecten. Ook uw persoonlijke situatie verandert regelmatig; U trouwt, verhuist, krijgt kinderen, verandert van baan enz. Het is ondoenlijk om aan de hand van al deze factoren te bepalen welke financiële regelingen u moet treffen. Maar om uw financiële toekomst zeker te stellen, zult u wel zelf actie moeten ondernemen.

Op het financiële vlak heeft u als ondernemer of particulier al snel met verschillende adviserende partijen te maken. Er moet vaak veel geregeld worden. Met een boekhouder, accountant, notaris, fiscalist, bank, beleggingsexpert en een verzekeringsagent. En wellicht overweegt u om over te gaan op een "aantrekkelijke aanbieding" van een financieel product dat op uw deurmat valt. Het gevolg is dat er dan verschillende partijen zijn die u, naar eer en geweten, adviseren. Zodoende komen er financiële voorzieningen voort uit ad hoc acties. Het resultaat is dat de financiële doelstellingen niet duidelijk zijn en de productkeuzes géén harmonie vertonen.

Wilt u hier meer van vragen of informatie hebben neem dan contact met ons op